Hva gjør vi

HVA GJØR VI?

FLEKSIBEL HR BISTAND MED HANDLEKRAFT OG GJENNOMFØRINGSEVNE


DiNAMiSMO bistår selskaper som ikke trenger HR kompetanse på full tid,  eller selskaper som har behov for kapasitet og kompetanse for å få gjennomført viktige oppgaver og prosjekter.


Vi er en god diskusjonspartner i HR spørsmål, vi balanserer utfordring & støtte og sørger for gjennomføring.


Er du ny eller alene i HR rollen? Trenger du en mentor og sparringspartner? Vi tilbyr mentorprogrammer som hjelper deg i din rolle og som dekker ditt behov.


Vi tilbyr også skreddersydde leder- og teamutviklingsprogrammer.


Vi har gjort det før, flere ganger og i ulike organisasjoner. Vi jobber målrettet og sikrer og forankrer mandatet for oppdraget vi skal utføre.


Vi kan HR fra A-Å og hjelper deg med akkurat det du har behov for.