Hva gjør vi

HVA GJØR VI?

FLEKSIBEL HR BISTAND MED HANDLEKRAFT OG GJENNOMFØRINGSEVNE


DiNAMiSMO bistår selskaper som ikke trenger HR kompetanse på full tid,  eller selskaper som har behov for kapasitet og kompetanse for å få gjennomført viktige oppgaver og prosjekter.


Vi er en god diskusjonspartner i HR spørsmål, vi balanserer utfordring & støtte og sørger for gjennomføring.


Er du ny eller alene i HR rollen? Trenger du en mentor og sparringspartner? Vi tilbyr mentorprogrammer som hjelper deg i din rolle og som dekker ditt behov.


Vi tilbyr også skreddersydde leder- og teamutviklingsprogrammer.


Vi har gjort det før, flere ganger og i ulike organisasjoner. Vi jobber målrettet og sikrer og forankrer mandatet for oppdraget vi skal utføre.


Vi kan HR fra A-Å og hjelper deg med akkurat det du har behov for.  

 

BRUKERVENNLIGE VERKTØY MED SOLID FAGLIG FUNDAMENT 


Når vi jobber med utvikling bruker vi ulike verktøy fra e-stimate  - de tilbyr et bredt spekter av profiler og analyser; fra  individuelle profiler og evnetester,  til team- og kulturanalyser. Felles for alle er at de er brukervennlige og har et solid faglig fundament. e-stimate sine profiler tar utgangspunkt i evolusjonspsykologi og er utviklet sammen med psykologer og psykometrikere fra Århus Universitet i Danmark.

Vi har jobbet med soft skills og personlighetsverktøy i mer enn 15 år. Soft skills handler om å bli mer bevisst om hvordan egen væremåte påvirker andre, og hvilke resultater man kan oppnå når man får mer innsikt i egne og andres motivasjonsfaktorer og kommunikasjonsstil. 


e-stimate sine verktøy er valide og godt dokumenterte. De har flere bruksområder; fra rekruttering og personlig utvikling, til teamutvikling og kulturarbeid.

 Alle verktøy har samme faglige utgangspunkt og samme terminologi brukes på tvers av bruksområder.

.

Vi bruker e-stimate som utgangspunkt for individuell coaching, rekruttering, og for programmer knyttet til ledelse, teamutvikling og endringsprosesser.

 


© 2020  Dinamismo