Hva gjør vi

HVA GJØR VI?

FLEKSIBEL HR BISTAND


Vi bistår selskaper som ikke trenger HR kompetanse på full tid,  eller selskaper som har behov for kapasitet og kompetanse for å få gjennomført viktige oppgaver og prosjekter.

 

DiNAMiSMO kan gjøre jobben, enten du trenger hjelp en dag i uken, eller for en nærmere fastsatt periode - vi finner en løsning som passer deg.

 

Vi har gjort det før, flere ganger og i ulike organisasjoner. Vi jobber målrettet og sikrer og forankrer mandatet for oppdraget vi skal utføre.

 


BLI EN MER EFFEKTIV RELASJONSBYGGER


Med Insights Discovery gir vi deg innsikt i egne styrker og utviklingsområder, motivasjonsfaktorer og kommunikasjonsstil. Du vil forstå hvordan din væremåte påvirker andre og hvorfor dine kollegaer gjør som de gjør. Dette vil hjelpe deg til å  forbedre samarbeid og utvikle mer effektive relasjoner.

.

Vi bruker Insights Discovery som utgangspunkt for individuell coaching og for programmer og workshops innenfor en rekke områder, f.eks. teamutvikling, endringsledelse, salgseffektivitet og lederutvikling.

 


© 2019  Dinamismo